Chuyển đổi Mililit sang Tách Mỹ

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Tách Mỹ sang Mililit (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Mililit sang Tách Mỹ

cup US =
mL * 0.0042268
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít

 

chuyển đổi Mililit sang Tách Mỹ

cup US =
mL * 0.0042268
 
 
 

Tách Mỹ

Đơn vị đo chất lỏng Mỹ tương đương 8 ao-xơ chất lỏng.

 

Bảng Mililit sang Tách Mỹ

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Mililit Tách Mỹ
0mL 0.00cup US
1mL 0.00cup US
2mL 0.01cup US
3mL 0.01cup US
4mL 0.02cup US
5mL 0.02cup US
6mL 0.03cup US
7mL 0.03cup US
8mL 0.03cup US
9mL 0.04cup US
10mL 0.04cup US
11mL 0.05cup US
12mL 0.05cup US
13mL 0.05cup US
14mL 0.06cup US
15mL 0.06cup US
16mL 0.07cup US
17mL 0.07cup US
18mL 0.08cup US
19mL 0.08cup US
Mililit Tách Mỹ
20mL 0.08cup US
21mL 0.09cup US
22mL 0.09cup US
23mL 0.10cup US
24mL 0.10cup US
25mL 0.11cup US
26mL 0.11cup US
27mL 0.11cup US
28mL 0.12cup US
29mL 0.12cup US
30mL 0.13cup US
31mL 0.13cup US
32mL 0.14cup US
33mL 0.14cup US
34mL 0.14cup US
35mL 0.15cup US
36mL 0.15cup US
37mL 0.16cup US
38mL 0.16cup US
39mL 0.16cup US
Mililit Tách Mỹ
40mL 0.17cup US
41mL 0.17cup US
42mL 0.18cup US
43mL 0.18cup US
44mL 0.19cup US
45mL 0.19cup US
46mL 0.19cup US
47mL 0.20cup US
48mL 0.20cup US
49mL 0.21cup US
50mL 0.21cup US
51mL 0.22cup US
52mL 0.22cup US
53mL 0.22cup US
54mL 0.23cup US
55mL 0.23cup US
56mL 0.24cup US
57mL 0.24cup US
58mL 0.25cup US
59mL 0.25cup US
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian