Chuyển đổi Mililit sang Tách Canada

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Tách Canada sang Mililit (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Mililit sang Tách Canada

cup can =
mL * 0.0043994
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít

 

chuyển đổi Mililit sang Tách Canada

cup can =
mL * 0.0043994
 
 
 

Tách Canada

Đơn vị đo chất lỏng Canada khác một chút so với đơn vị đo tách đo lường và tách Mỹ

 

Bảng Mililit sang Tách Canada

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Mililit Tách Canada
0mL 0.00cup can
1mL 0.00cup can
2mL 0.01cup can
3mL 0.01cup can
4mL 0.02cup can
5mL 0.02cup can
6mL 0.03cup can
7mL 0.03cup can
8mL 0.04cup can
9mL 0.04cup can
10mL 0.04cup can
11mL 0.05cup can
12mL 0.05cup can
13mL 0.06cup can
14mL 0.06cup can
15mL 0.07cup can
16mL 0.07cup can
17mL 0.07cup can
18mL 0.08cup can
19mL 0.08cup can
Mililit Tách Canada
20mL 0.09cup can
21mL 0.09cup can
22mL 0.10cup can
23mL 0.10cup can
24mL 0.11cup can
25mL 0.11cup can
26mL 0.11cup can
27mL 0.12cup can
28mL 0.12cup can
29mL 0.13cup can
30mL 0.13cup can
31mL 0.14cup can
32mL 0.14cup can
33mL 0.15cup can
34mL 0.15cup can
35mL 0.15cup can
36mL 0.16cup can
37mL 0.16cup can
38mL 0.17cup can
39mL 0.17cup can
Mililit Tách Canada
40mL 0.18cup can
41mL 0.18cup can
42mL 0.18cup can
43mL 0.19cup can
44mL 0.19cup can
45mL 0.20cup can
46mL 0.20cup can
47mL 0.21cup can
48mL 0.21cup can
49mL 0.22cup can
50mL 0.22cup can
51mL 0.22cup can
52mL 0.23cup can
53mL 0.23cup can
54mL 0.24cup can
55mL 0.24cup can
56mL 0.25cup can
57mL 0.25cup can
58mL 0.26cup can
59mL 0.26cup can
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian