Chuyển đổi Mililit sang Panh Anh

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Panh Anh sang Mililit (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Mililit sang Panh Anh

pt =
mL * 0.0017598
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít

 

chuyển đổi Mililit sang Panh Anh

pt =
mL * 0.0017598
 
 
 

Panh Anh

Một đơn vị đo dung tích của người Anh (chất lỏng hoặc chất khô) tương đương 4 gin hoặc 568,26 centimet khối

 

Bảng Mililit sang Panh Anh

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Mililit Panh Anh
0mL 0.00pt
1mL 0.00pt
2mL 0.00pt
3mL 0.01pt
4mL 0.01pt
5mL 0.01pt
6mL 0.01pt
7mL 0.01pt
8mL 0.01pt
9mL 0.02pt
10mL 0.02pt
11mL 0.02pt
12mL 0.02pt
13mL 0.02pt
14mL 0.02pt
15mL 0.03pt
16mL 0.03pt
17mL 0.03pt
18mL 0.03pt
19mL 0.03pt
Mililit Panh Anh
20mL 0.04pt
21mL 0.04pt
22mL 0.04pt
23mL 0.04pt
24mL 0.04pt
25mL 0.04pt
26mL 0.05pt
27mL 0.05pt
28mL 0.05pt
29mL 0.05pt
30mL 0.05pt
31mL 0.05pt
32mL 0.06pt
33mL 0.06pt
34mL 0.06pt
35mL 0.06pt
36mL 0.06pt
37mL 0.07pt
38mL 0.07pt
39mL 0.07pt
Mililit Panh Anh
40mL 0.07pt
41mL 0.07pt
42mL 0.07pt
43mL 0.08pt
44mL 0.08pt
45mL 0.08pt
46mL 0.08pt
47mL 0.08pt
48mL 0.08pt
49mL 0.09pt
50mL 0.09pt
51mL 0.09pt
52mL 0.09pt
53mL 0.09pt
54mL 0.10pt
55mL 0.10pt
56mL 0.10pt
57mL 0.10pt
58mL 0.10pt
59mL 0.10pt
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian