Chuyển đổi Mililit sang Centimet khối

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Centimet khối sang Mililit (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Mililit sang Centimet khối

cm³ =
mL
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít

 

chuyển đổi Mililit sang Centimet khối

cm³ =
mL
 
 
 

Centimet khối

Thể tích tương đương với một khối lập phương một centimet nhân với một centimet nhân với một centimet. Thông thường được gọi là một Mililit vì đó là một phần nghìn lít.

 

Bảng Mililit sang Centimet khối

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Mililit Centimet khối
0mL 0.00cm³
1mL 1.00cm³
2mL 2.00cm³
3mL 3.00cm³
4mL 4.00cm³
5mL 5.00cm³
6mL 6.00cm³
7mL 7.00cm³
8mL 8.00cm³
9mL 9.00cm³
10mL 10.00cm³
11mL 11.00cm³
12mL 12.00cm³
13mL 13.00cm³
14mL 14.00cm³
15mL 15.00cm³
16mL 16.00cm³
17mL 17.00cm³
18mL 18.00cm³
19mL 19.00cm³
Mililit Centimet khối
20mL 20.00cm³
21mL 21.00cm³
22mL 22.00cm³
23mL 23.00cm³
24mL 24.00cm³
25mL 25.00cm³
26mL 26.00cm³
27mL 27.00cm³
28mL 28.00cm³
29mL 29.00cm³
30mL 30.00cm³
31mL 31.00cm³
32mL 32.00cm³
33mL 33.00cm³
34mL 34.00cm³
35mL 35.00cm³
36mL 36.00cm³
37mL 37.00cm³
38mL 38.00cm³
39mL 39.00cm³
Mililit Centimet khối
40mL 40.00cm³
41mL 41.00cm³
42mL 42.00cm³
43mL 43.00cm³
44mL 44.00cm³
45mL 45.00cm³
46mL 46.00cm³
47mL 47.00cm³
48mL 48.00cm³
49mL 49.00cm³
50mL 50.00cm³
51mL 51.00cm³
52mL 52.00cm³
53mL 53.00cm³
54mL 54.00cm³
55mL 55.00cm³
56mL 56.00cm³
57mL 57.00cm³
58mL 58.00cm³
59mL 59.00cm³
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian