Chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Feet khối

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Feet khối sang Galông Mỹ (lỏng) (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Feet khối

ft³ =
US gal lqd * 0.13368
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Feet khối

Galông Mỹ (lỏng)

Một đơn vị dung tích Mỹ (cho chất lỏng) bằng 4 quart hoặc 3,785 lít. Lưu ý cũng có sự khác nhau giữa galông cho chất khô của Mỹ và galông Anh.

 

chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Feet khối

ft³ =
US gal lqd * 0.13368
 
 
 

Feet khối

Foot khối là đơn vị thể tích được sử dụng trong các hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Foot khối có thể được sử dụng để mô tả thể tích của một vật liệu nhất định, hoặc dung tích của thùng chứa để chứa vật liệu đó.

 

Bảng Galông Mỹ (lỏng) sang Feet khối

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Galông Mỹ (lỏng) Feet khối
0US gal lqd 0.00ft³
1US gal lqd 0.13ft³
2US gal lqd 0.27ft³
3US gal lqd 0.40ft³
4US gal lqd 0.53ft³
5US gal lqd 0.67ft³
6US gal lqd 0.80ft³
7US gal lqd 0.94ft³
8US gal lqd 1.07ft³
9US gal lqd 1.20ft³
10US gal lqd 1.34ft³
11US gal lqd 1.47ft³
12US gal lqd 1.60ft³
13US gal lqd 1.74ft³
14US gal lqd 1.87ft³
15US gal lqd 2.01ft³
16US gal lqd 2.14ft³
17US gal lqd 2.27ft³
18US gal lqd 2.41ft³
19US gal lqd 2.54ft³
Galông Mỹ (lỏng) Feet khối
20US gal lqd 2.67ft³
21US gal lqd 2.81ft³
22US gal lqd 2.94ft³
23US gal lqd 3.07ft³
24US gal lqd 3.21ft³
25US gal lqd 3.34ft³
26US gal lqd 3.48ft³
27US gal lqd 3.61ft³
28US gal lqd 3.74ft³
29US gal lqd 3.88ft³
30US gal lqd 4.01ft³
31US gal lqd 4.14ft³
32US gal lqd 4.28ft³
33US gal lqd 4.41ft³
34US gal lqd 4.55ft³
35US gal lqd 4.68ft³
36US gal lqd 4.81ft³
37US gal lqd 4.95ft³
38US gal lqd 5.08ft³
39US gal lqd 5.21ft³
Galông Mỹ (lỏng) Feet khối
40US gal lqd 5.35ft³
41US gal lqd 5.48ft³
42US gal lqd 5.61ft³
43US gal lqd 5.75ft³
44US gal lqd 5.88ft³
45US gal lqd 6.02ft³
46US gal lqd 6.15ft³
47US gal lqd 6.28ft³
48US gal lqd 6.42ft³
49US gal lqd 6.55ft³
50US gal lqd 6.68ft³
51US gal lqd 6.82ft³
52US gal lqd 6.95ft³
53US gal lqd 7.09ft³
54US gal lqd 7.22ft³
55US gal lqd 7.35ft³
56US gal lqd 7.49ft³
57US gal lqd 7.62ft³
58US gal lqd 7.75ft³
59US gal lqd 7.89ft³
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian