Chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Centimet khối

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Centimet khối sang Galông Mỹ (lỏng) (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Centimet khối

cm³ =
US gal lqd
 
____________
 
 
0.00026417
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Galông Mỹ (lỏng)

Một đơn vị dung tích Mỹ (cho chất lỏng) bằng 4 quart hoặc 3,785 lít. Lưu ý cũng có sự khác nhau giữa galông cho chất khô của Mỹ và galông Anh.

 

chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Centimet khối

cm³ =
US gal lqd
 
____________
 
 
0.00026417

Centimet khối

Thể tích tương đương với một khối lập phương một centimet nhân với một centimet nhân với một centimet. Thông thường được gọi là một Mililit vì đó là một phần nghìn lít.

 

Bảng Galông Mỹ (lỏng) sang Centimet khối

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Galông Mỹ (lỏng) Centimet khối
0US gal lqd 0.00cm³
1US gal lqd 3785.41cm³
2US gal lqd 7570.82cm³
3US gal lqd 11356.24cm³
4US gal lqd 15141.65cm³
5US gal lqd 18927.06cm³
6US gal lqd 22712.47cm³
7US gal lqd 26497.88cm³
8US gal lqd 30283.29cm³
9US gal lqd 34068.71cm³
10US gal lqd 37854.12cm³
11US gal lqd 41639.53cm³
12US gal lqd 45424.94cm³
13US gal lqd 49210.35cm³
14US gal lqd 52995.77cm³
15US gal lqd 56781.18cm³
16US gal lqd 60566.59cm³
17US gal lqd 64352.00cm³
18US gal lqd 68137.41cm³
19US gal lqd 71922.82cm³
Galông Mỹ (lỏng) Centimet khối
20US gal lqd 75708.24cm³
21US gal lqd 79493.65cm³
22US gal lqd 83279.06cm³
23US gal lqd 87064.47cm³
24US gal lqd 90849.88cm³
25US gal lqd 94635.30cm³
26US gal lqd 98420.71cm³
27US gal lqd 102206.12cm³
28US gal lqd 105991.53cm³
29US gal lqd 109776.94cm³
30US gal lqd 113562.35cm³
31US gal lqd 117347.77cm³
32US gal lqd 121133.18cm³
33US gal lqd 124918.59cm³
34US gal lqd 128704.00cm³
35US gal lqd 132489.41cm³
36US gal lqd 136274.83cm³
37US gal lqd 140060.24cm³
38US gal lqd 143845.65cm³
39US gal lqd 147631.06cm³
Galông Mỹ (lỏng) Centimet khối
40US gal lqd 151416.47cm³
41US gal lqd 155201.88cm³
42US gal lqd 158987.30cm³
43US gal lqd 162772.71cm³
44US gal lqd 166558.12cm³
45US gal lqd 170343.53cm³
46US gal lqd 174128.94cm³
47US gal lqd 177914.36cm³
48US gal lqd 181699.77cm³
49US gal lqd 185485.18cm³
50US gal lqd 189270.59cm³
51US gal lqd 193056.00cm³
52US gal lqd 196841.41cm³
53US gal lqd 200626.83cm³
54US gal lqd 204412.24cm³
55US gal lqd 208197.65cm³
56US gal lqd 211983.06cm³
57US gal lqd 215768.47cm³
58US gal lqd 219553.89cm³
59US gal lqd 223339.30cm³
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian