Chuyển đổi Feet khối sang Mililit

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Mililit sang Feet khối (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Feet khối sang Mililit

mL =
ft³
 
___________
 
 
0.000035315
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Feet khối

Feet khối

Một phép đo khối là phái sinh ba chiều của phép đo tuyến tính, do đó, một foot khối được xác định là thể tích của một khối lập phương có cạnh dài 1 ft.

Theo thuật ngữ mét, một foot khối là một khối lập phương có cạnh dài 0,3048 mét. Một foot khối tương đương với khoảng 0,02831685 mét khối, hoặc 28,3169 lít.

 

chuyển đổi Feet khối sang Mililit

mL =
ft³
 
___________
 
 
0.000035315

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít

 

Bảng Feet khối sang Mililit

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Feet khối Mililit
0ft³ 0.00mL
1ft³ 28316.85mL
2ft³ 56633.69mL
3ft³ 84950.54mL
4ft³ 113267.39mL
5ft³ 141584.23mL
6ft³ 169901.08mL
7ft³ 198217.92mL
8ft³ 226534.77mL
9ft³ 254851.62mL
10ft³ 283168.46mL
11ft³ 311485.31mL
12ft³ 339802.16mL
13ft³ 368119.00mL
14ft³ 396435.85mL
15ft³ 424752.70mL
16ft³ 453069.54mL
17ft³ 481386.39mL
18ft³ 509703.23mL
19ft³ 538020.08mL
Feet khối Mililit
20ft³ 566336.93mL
21ft³ 594653.77mL
22ft³ 622970.62mL
23ft³ 651287.47mL
24ft³ 679604.31mL
25ft³ 707921.16mL
26ft³ 736238.01mL
27ft³ 764554.85mL
28ft³ 792871.70mL
29ft³ 821188.54mL
30ft³ 849505.39mL
31ft³ 877822.24mL
32ft³ 906139.08mL
33ft³ 934455.93mL
34ft³ 962772.78mL
35ft³ 991089.62mL
36ft³ 1019406.47mL
37ft³ 1047723.32mL
38ft³ 1076040.16mL
39ft³ 1104357.01mL
Feet khối Mililit
40ft³ 1132673.85mL
41ft³ 1160990.70mL
42ft³ 1189307.55mL
43ft³ 1217624.39mL
44ft³ 1245941.24mL
45ft³ 1274258.09mL
46ft³ 1302574.93mL
47ft³ 1330891.78mL
48ft³ 1359208.63mL
49ft³ 1387525.47mL
50ft³ 1415842.32mL
51ft³ 1444159.16mL
52ft³ 1472476.01mL
53ft³ 1500792.86mL
54ft³ 1529109.70mL
55ft³ 1557426.55mL
56ft³ 1585743.40mL
57ft³ 1614060.24mL
58ft³ 1642377.09mL
59ft³ 1670693.94mL
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian