การแปลง ลิตร เป็น ควอตอเมริกา (ของเหลว)

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ควอตอเมริกา (ของเหลว) เป็น ลิตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

qt =
L * 1.0567
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

qt =
L * 1.0567
 
 
 

 

ตาราง ลิตร เป็น ควอตอเมริกา (ของเหลว)

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลิตร ควอตอเมริกา (ของเหลว)
0L 0.00qt
1L 1.06qt
2L 2.11qt
3L 3.17qt
4L 4.23qt
5L 5.28qt
6L 6.34qt
7L 7.40qt
8L 8.45qt
9L 9.51qt
10L 10.57qt
11L 11.62qt
12L 12.68qt
13L 13.74qt
14L 14.79qt
15L 15.85qt
16L 16.91qt
17L 17.96qt
18L 19.02qt
19L 20.08qt
ลิตร ควอตอเมริกา (ของเหลว)
20L 21.13qt
21L 22.19qt
22L 23.25qt
23L 24.30qt
24L 25.36qt
25L 26.42qt
26L 27.47qt
27L 28.53qt
28L 29.59qt
29L 30.64qt
30L 31.70qt
31L 32.76qt
32L 33.81qt
33L 34.87qt
34L 35.93qt
35L 36.98qt
36L 38.04qt
37L 39.10qt
38L 40.15qt
39L 41.21qt
ลิตร ควอตอเมริกา (ของเหลว)
40L 42.27qt
41L 43.32qt
42L 44.38qt
43L 45.44qt
44L 46.49qt
45L 47.55qt
46L 48.61qt
47L 49.66qt
48L 50.72qt
49L 51.78qt
50L 52.83qt
51L 53.89qt
52L 54.95qt
53L 56.00qt
54L 57.06qt
55L 58.12qt
56L 59.17qt
57L 60.23qt
58L 61.29qt
59L 62.34qt
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา