การแปลง ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอังกษ

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ออนซ์ของเหลวอังกษ เป็น ลิตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

uk fl oz =
L * 35.195
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

uk fl oz =
L * 35.195
 
 
 

 

ตาราง ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอังกษ

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลิตร ออนซ์ของเหลวอังกษ
0L 0.00uk fl oz
1L 35.20uk fl oz
2L 70.39uk fl oz
3L 105.59uk fl oz
4L 140.78uk fl oz
5L 175.98uk fl oz
6L 211.17uk fl oz
7L 246.37uk fl oz
8L 281.56uk fl oz
9L 316.76uk fl oz
10L 351.95uk fl oz
11L 387.15uk fl oz
12L 422.34uk fl oz
13L 457.54uk fl oz
14L 492.73uk fl oz
15L 527.93uk fl oz
16L 563.12uk fl oz
17L 598.32uk fl oz
18L 633.51uk fl oz
19L 668.71uk fl oz
ลิตร ออนซ์ของเหลวอังกษ
20L 703.90uk fl oz
21L 739.10uk fl oz
22L 774.29uk fl oz
23L 809.49uk fl oz
24L 844.68uk fl oz
25L 879.88uk fl oz
26L 915.07uk fl oz
27L 950.27uk fl oz
28L 985.46uk fl oz
29L 1020.66uk fl oz
30L 1055.85uk fl oz
31L 1091.05uk fl oz
32L 1126.24uk fl oz
33L 1161.44uk fl oz
34L 1196.63uk fl oz
35L 1231.83uk fl oz
36L 1267.02uk fl oz
37L 1302.22uk fl oz
38L 1337.41uk fl oz
39L 1372.61uk fl oz
ลิตร ออนซ์ของเหลวอังกษ
40L 1407.80uk fl oz
41L 1443.00uk fl oz
42L 1478.19uk fl oz
43L 1513.39uk fl oz
44L 1548.58uk fl oz
45L 1583.78uk fl oz
46L 1618.97uk fl oz
47L 1654.17uk fl oz
48L 1689.36uk fl oz
49L 1724.56uk fl oz
50L 1759.75uk fl oz
51L 1794.95uk fl oz
52L 1830.14uk fl oz
53L 1865.34uk fl oz
54L 1900.53uk fl oz
55L 1935.73uk fl oz
56L 1970.92uk fl oz
57L 2006.12uk fl oz
58L 2041.31uk fl oz
59L 2076.51uk fl oz
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา