การแปลง ลิตร เป็น แกลลอนอังกฤษ

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

แกลลอนอังกฤษ เป็น ลิตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

UK gal =
L * 0.21997
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: แกลลอนอังกฤษ

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

UK gal =
L * 0.21997
 
 
 

แกลลอนอังกฤษ

แกลลอนอิมพีเรียลเป็นหน่วยสำหรับวัดปริมาณของเหลว หรือความจุของคอนเทนเนอร์สำหรับการเก็บของเหลว ไม่ใช้ปริมาตรของเหลว ดังนั้น หนึ่งแกลลอนของเหลวอาจจะมีปริมาณแตกต่างจากแกลลอนของของเหลวที่แตกต่างกัน

แกลลอนของเหลวระบบอิมพีเรียล ถูกกำหนดเป็น 4.54609 ลิตร ดังนั้นการยึดพื้นที่เทียบเท่าโดยประมาณ 4,546 ลูกบาศก์เซนติเมตร (โดยคร่าว ๆ ประมาณ 16.5 ลบ. ซม.)

แกลลอนของเหลวอเมริกา และ แกลลอนของแห้งอเมริกา  เป็นหน่วยที่แตกต่างกัน ซึ่งกำหนดโดยความหมายที่แตกต่างกัน โดยแกลลอนของเหลวอเมริกาถูกกำหนดเป็น 231 ลูกบาศก์นิ้ว และเทียบเท่า 3.785 ลิตร โดยประมาณ อนึ่ง หนึ่งแกลลอนระบบอิมพีเรียลเทียบเท่ากับ 1.2 แกลลอนของเหลวอเมริกาโดยประมาณ

ตามประวัติศาสตร์แล้ว แกลลอนของแห้งอเมริกาเป็นการวัดที่ใช้กับปริมาณของเมล็ด หรือสินค้าโภคภัณฑ์แห้งอื่น ๆ ไม่ได้ใช้โดยทั่วไปอีกต่อไป แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกกำหนดให้เป็น 268.8025 ลูกบาศก์นิ้ว

 

ตาราง ลิตร เป็น แกลลอนอังกฤษ

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลิตร แกลลอนอังกฤษ
0L 0.00UK gal
1L 0.22UK gal
2L 0.44UK gal
3L 0.66UK gal
4L 0.88UK gal
5L 1.10UK gal
6L 1.32UK gal
7L 1.54UK gal
8L 1.76UK gal
9L 1.98UK gal
10L 2.20UK gal
11L 2.42UK gal
12L 2.64UK gal
13L 2.86UK gal
14L 3.08UK gal
15L 3.30UK gal
16L 3.52UK gal
17L 3.74UK gal
18L 3.96UK gal
19L 4.18UK gal
ลิตร แกลลอนอังกฤษ
20L 4.40UK gal
21L 4.62UK gal
22L 4.84UK gal
23L 5.06UK gal
24L 5.28UK gal
25L 5.50UK gal
26L 5.72UK gal
27L 5.94UK gal
28L 6.16UK gal
29L 6.38UK gal
30L 6.60UK gal
31L 6.82UK gal
32L 7.04UK gal
33L 7.26UK gal
34L 7.48UK gal
35L 7.70UK gal
36L 7.92UK gal
37L 8.14UK gal
38L 8.36UK gal
39L 8.58UK gal
ลิตร แกลลอนอังกฤษ
40L 8.80UK gal
41L 9.02UK gal
42L 9.24UK gal
43L 9.46UK gal
44L 9.68UK gal
45L 9.90UK gal
46L 10.12UK gal
47L 10.34UK gal
48L 10.56UK gal
49L 10.78UK gal
50L 11.00UK gal
51L 11.22UK gal
52L 11.44UK gal
53L 11.66UK gal
54L 11.88UK gal
55L 12.10UK gal
56L 12.32UK gal
57L 12.54UK gal
58L 12.76UK gal
59L 12.98UK gal
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา