การแปลง ลิตร เป็น ลูกบาศก์ฟุต

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลูกบาศก์ฟุต เป็น ลิตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ft³ =
L * 0.035315
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: ลูกบาศก์ฟุต

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ft³ =
L * 0.035315
 
 
 

ลูกบาศก์ฟุต

ลูกบาศก์ฟุตเป็นหน่วยปริมาตรที่ใช้ในระบบอิมพีเรียล และระบบการวัดตามจารีดประเพณีของสหรัฐอเมริกา

ลูกบาศก์ฟุตสามารถใช้เพื่ออธิบายปริมาตรของวัตถุที่กำหนด หรือความจุของตู้คอนเทนเนอร์เพื่อยึดสิ่งของดังกล่าว

 

ตาราง ลิตร เป็น ลูกบาศก์ฟุต

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลิตร ลูกบาศก์ฟุต
0L 0.00ft³
1L 0.04ft³
2L 0.07ft³
3L 0.11ft³
4L 0.14ft³
5L 0.18ft³
6L 0.21ft³
7L 0.25ft³
8L 0.28ft³
9L 0.32ft³
10L 0.35ft³
11L 0.39ft³
12L 0.42ft³
13L 0.46ft³
14L 0.49ft³
15L 0.53ft³
16L 0.57ft³
17L 0.60ft³
18L 0.64ft³
19L 0.67ft³
ลิตร ลูกบาศก์ฟุต
20L 0.71ft³
21L 0.74ft³
22L 0.78ft³
23L 0.81ft³
24L 0.85ft³
25L 0.88ft³
26L 0.92ft³
27L 0.95ft³
28L 0.99ft³
29L 1.02ft³
30L 1.06ft³
31L 1.09ft³
32L 1.13ft³
33L 1.17ft³
34L 1.20ft³
35L 1.24ft³
36L 1.27ft³
37L 1.31ft³
38L 1.34ft³
39L 1.38ft³
ลิตร ลูกบาศก์ฟุต
40L 1.41ft³
41L 1.45ft³
42L 1.48ft³
43L 1.52ft³
44L 1.55ft³
45L 1.59ft³
46L 1.62ft³
47L 1.66ft³
48L 1.70ft³
49L 1.73ft³
50L 1.77ft³
51L 1.80ft³
52L 1.84ft³
53L 1.87ft³
54L 1.91ft³
55L 1.94ft³
56L 1.98ft³
57L 2.01ft³
58L 2.05ft³
59L 2.08ft³
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา