การแปลง ลิตร เป็น ถ้วยแคนาดา

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ถ้วยแคนาดา เป็น ลิตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cup can =
L * 4.3994
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cup can =
L * 4.3994
 
 
 

ถ้วยแคนาดา

หน่วยของเหลวแคนาดาแตกต่าวจากหน่วยถ้วยเมตริกและของสหรัฐอเมริกาเล็กน้อย

 

ตาราง ลิตร เป็น ถ้วยแคนาดา

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลิตร ถ้วยแคนาดา
0L 0.00cup can
1L 4.40cup can
2L 8.80cup can
3L 13.20cup can
4L 17.60cup can
5L 22.00cup can
6L 26.40cup can
7L 30.80cup can
8L 35.20cup can
9L 39.59cup can
10L 43.99cup can
11L 48.39cup can
12L 52.79cup can
13L 57.19cup can
14L 61.59cup can
15L 65.99cup can
16L 70.39cup can
17L 74.79cup can
18L 79.19cup can
19L 83.59cup can
ลิตร ถ้วยแคนาดา
20L 87.99cup can
21L 92.39cup can
22L 96.79cup can
23L 101.19cup can
24L 105.59cup can
25L 109.98cup can
26L 114.38cup can
27L 118.78cup can
28L 123.18cup can
29L 127.58cup can
30L 131.98cup can
31L 136.38cup can
32L 140.78cup can
33L 145.18cup can
34L 149.58cup can
35L 153.98cup can
36L 158.38cup can
37L 162.78cup can
38L 167.18cup can
39L 171.58cup can
ลิตร ถ้วยแคนาดา
40L 175.98cup can
41L 180.37cup can
42L 184.77cup can
43L 189.17cup can
44L 193.57cup can
45L 197.97cup can
46L 202.37cup can
47L 206.77cup can
48L 211.17cup can
49L 215.57cup can
50L 219.97cup can
51L 224.37cup can
52L 228.77cup can
53L 233.17cup can
54L 237.57cup can
55L 241.97cup can
56L 246.37cup can
57L 250.76cup can
58L 255.16cup can
59L 259.56cup can
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา