การแปลง ปีแสง เป็น เมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตร เป็น ปีแสง (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m =
ly
 
______________________
 
 
0.00000000000000010570
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: เมตร

ปีแสง

หนึ่งปีแสง คือ ระยะทางที่แสงเดินทางในช่วงหนึ่งปี ตั้งแต่มีคำจัดความที่หลากหลายสำหรับความยาวของหนึ่งปีแล้ว จึงมีค่าที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยสำหรับหนึ่งปีแสงตามลำดับ โดยหนึ่งปีแสงสัมพันธ์กับ 9.461e15 ล้าน, 5.879e12 ไมล์, หรือ 63239.7 AU, หรือ 0.3066 pc. โดยประมาณ

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m =
ly
 
______________________
 
 
0.00000000000000010570

เมตร

เมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก และเป็นหน่วยความยาวพื้นฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) ด้วย

เนื่องจากหน่วยความยาวพื้นฐานในระบบ SI และระบบ m.k.s. อื่น ๆ (โดยมีพื้นฐานอยู่ประมาณเมตร กิโลเมตร และวินาที) อนึ่ง เมตรจะใช้เพื่อช่วยการมาจากหน่วยวัดอื่น ๆ เช่น นิวตันสำหรับวัดแรง

 

ตาราง ปีแสง เป็น เมตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ปีแสง เมตร
0ly 0.00m
1ly 9460730777119564.00m
2ly 18921461554239128.00m
3ly 28382192331358692.00m
4ly 37842923108478256.00m
5ly 47303653885597824.00m
6ly 56764384662717384.00m
7ly 66225115439836944.00m
8ly 75685846216956512.00m
9ly 85146576994076080.00m
10ly 94607307771195648.00m
11ly 104068038548315200.00m
12ly 113528769325434768.00m
13ly 122989500102554336.00m
14ly 132450230879673888.00m
15ly 141910961656793456.00m
16ly 151371692433913024.00m
17ly 160832423211032576.00m
18ly 170293153988152160.00m
19ly 179753884765271712.00m
ปีแสง เมตร
20ly 189214615542391296.00m
21ly 198675346319510848.00m
22ly 208136077096630400.00m
23ly 217596807873749984.00m
24ly 227057538650869536.00m
25ly 236518269427989088.00m
26ly 245979000205108672.00m
27ly 255439730982228224.00m
28ly 264900461759347776.00m
29ly 274361192536467360.00m
30ly 283821923313586912.00m
31ly 293282654090706496.00m
32ly 302743384867826048.00m
33ly 312204115644945600.00m
34ly 321664846422065152.00m
35ly 331125577199184768.00m
36ly 340586307976304320.00m
37ly 350047038753423872.00m
38ly 359507769530543424.00m
39ly 368968500307662976.00m
ปีแสง เมตร
40ly 378429231084782592.00m
41ly 387889961861902144.00m
42ly 397350692639021696.00m
43ly 406811423416141248.00m
44ly 416272154193260800.00m
45ly 425732884970380352.00m
46ly 435193615747499968.00m
47ly 444654346524619520.00m
48ly 454115077301739072.00m
49ly 463575808078858624.00m
50ly 473036538855978176.00m
51ly 482497269633097792.00m
52ly 491958000410217344.00m
53ly 501418731187336896.00m
54ly 510879461964456448.00m
55ly 520340192741576000.00m
56ly 529800923518695552.00m
57ly 539261654295815168.00m
58ly 548722385072934720.00m
59ly 558183115850054272.00m
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา