Romer Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Romer

Rømer-i është një shkallë temperature e emërtuar pas astronomit danez Ole Kristensen Rømer, i cili e propozoi në vitin 1701. Në këtë shkallë, zeroja u vendos në fillim duke përdorur shëllirë të ngrirë. Pika e vlimit të ujit u vendos si 60 gradë. Rømeri më pas pa se pika e ngrirjes e shëllirës ishte gati në 1/8 e rrugës (rreth 7.5 gradë) midis këtyre dy pikave. Pra, ai e përkufizoi sërish pikën më të ulët të caktuar si pikën e ngrirjes në pikërisht 7.5 gradë. Shpikësi i shkallës Fahrenhait, Daniel Gabriel Fahrenhaiti mësoi për punën e Rømerit dhe e shtoi numrin e divizionit me një faktor katërsh dhe doli në përfundimin që sot njihet si shkalla e Fahrenhaitit.