Celsius Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Celsius

 • Centigradë
 • deg C
 • gradë C
 • Njësi e:

  • Temperatura

  Përdorim mbarëbotëror:

  • The Celsius scale, already widely used in Europe, replaced the Fahrenheit scale in most countries during the mid-to-late 20th century, although Fahrenheit remains the official scale of the United States, Cayman Islands and Belize.

  Përkufizim:

  Ndonëse në fillim u përkufizua si pika e ngrirjes së ujit (dhe më pas si pika e shkrirjes së akullit), shkalla e Celsusit është tashmë zyrtarisht një shkallë e prejardhur, e përkufizuar në lidhje me shkallën e temperaturës Kelvin .

  Zeroja në shkallën Celsus (0°C) tashmë përkufizohet si ekuivalenti i 273.15 K, me një diferencë në temperaturë prej 1 gradë celsiusi, i barabartë me diferencën e 1K, që do të thotë se përmasa e njësisë në secilën shkallë është njësoj. Kjo do të thotë se 100°C, që më parë përkufizohej si pika e vlimit të ujit, tani përkufizohet si ekuivalenti i 373.15 K.

  Shkalla e Celsusit është një sistem intervalesh por jo një sistem përpjesëtimi, kjo do të thotë se ndjek një shkallë relative dhe jo një shkallë absolute. Kjo mund të shihet sepse intervalet e temperaturave midis 20°C dhe 30°C janë njësoj si ajo midis 30°C dhe 40°C, por 40°C nuk ka dyfishin e energjisë së ngroh

  Origjina:

  Shkalla celsius është emërtuar për nder të astronomit suedez Anders Celsius (1701-1744). Në vitin 1742, Celsiusi krijoi një shkallë temperature ku në temperaturën 0 gradë ishte pika vlimit të ujit dhe në 100 gradë ishte pika e ngrirjes.

  Rreth kësaj periudhe, fizikanë të tjerë, në mënyrë të pavarur zhvilluan një shkallë të ngjashme, por të kthyer në të kundërt, të tillë që 0 gradë ishte pika e shkrirjes së akullit dhe 100 gradë ishte pika e vlimit të ujit. Kjo shkallë e re “e kthyer për së mbari” u adoptua gjerësisht në mbarë Evropën kontinentale, ku në përgjithësi i referoheshin si shkalla në centigradë.

  Shkalla u emërtua zyrtarisht si “Shkalla Celsius” në vitin 1948 për të parandaluar çoroditjen me përdorimin e centigradit si një matje këndore.

  Referenca të përbashkëta:

  • Zero Absolute, -273.15 °C
  • Pika e shkrirjes së akullit, 0 °C (në të vërtetë -0.0001 °C)
  • Një ditë e ngrohtë vere ka temperaturën klimatike, 22 °C
  • Temperatura normale e trupit të njeriut, 37 °C
  • Pika e vlimit të ujit në 1 atmosferë, 99.9839 °C