Reaumur Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Reaumur

Shkalla Réaumur, e njohur gjithashtu si “ndarja oktogesimale”, është një shkallë temperature ku pikat e ngrirjes dhe e vlimit të ujit vendosen në 0 dhe 80 gradë respektivisht. Kjo shkallë është emërtuar pas Rene Antuan Fersholt de Réaumur, i cili ishte personi që propozoi diçka të ngjashme në vitin 1730.