Njuton Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Njuton

Shkalla e Njutonit u krijua nga Isak Njutoni. Ai përkufizoi “gradën zero të nxehtësisë” si bora që shkrin dhe “gradën 33 të nxehtësisë” si uji që zien. Pra, shkalla e tij është pararendësja e shkallës Celsius dhe përkufizohet nga të njëjtat referenca të temperaturës. Kështu, njësia e kësaj shkalle, grada e Njutonit, është e barabartë me 10033 Kelvin Konvertim apo gradë Celsius dhe ka të njëjtën zero si shkalla Celsius.