Fahrenhajt Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Fahrenhajt

 • Njësi e:

  • Temperatura

  Përdorim mbarëbotëror:

  • The Fahrenheit scale was replaced by the Celsius scale in most countries during the mid to late 20th century, although Fahrenheit remains the official scale of the United States, Cayman Islands and Belize.
  • Canada retains Fahrenheit as a supplementary scale that can be used alongside Celsius, and in the UK the Fahrenheit scale continues to be used informally, especially in terms of expressing hot weather (although colder weather is generally expressed using the Celsius scale).

  Përkufizim:

  fahrenhajti është një shkallë temperature termodinamike, ku pika e ngrirjes së ujit është 32 gradë fahreinhait (°F) dhe pika e vlimit 212 °F (në trysni standarde atmosferike). Kjo bën që pikat e ngrirjes dhe vlimit të ujit të janë fiks 180 gradë larg. Andaj, një gradë në shkallën fahrenhajt është 1/180 e intervalit midis pikës së ngrirjes dhe vlimit të ujit. Zeroja absolute përkufizohet si -459.67 °F.

  Një diferencë në temperaturë prej 1°F është ekuivalent i diferencës së temperaturës 0.556 °C.

  Origjina:

  Propozuar në vitin 1724 nga, dhe emërtuar sipas, fizikanit gjerman Daniel Gabriel Fahrenhajt (1686-1736). Fahrenhajti solli risinë në prodhimin e termometrave duke përdorur mërkurë, dhe përcaktoi 0 °F temperaturën e stabilizuar kur sasi të barabarta akulli, uji dhe kripe, përzihen. Më pas ai përcaktoi 96 °F si temperaturën “kur termometri mbahet në gojë apo poshtë sqetullës së një qenieje të gjallë njerëzore që gëzon shëndet të plotë”.

  Si rrjedhim, temperature e ngrirjes së ujit është ri-përcaktuar ekzaktësisht 32 °F, dhe temperatura normale e trupit të njeriut 98.6 °F.

  Referenca të përbashkëta:

  • Zero Absolute, -459.67 °F
  • Pika e ngrirjes së ujit, 32 °F
  • Një ditë e ngrohtë vere ka temperaturën klimatike, 72 °F
  • Temperatura normale e trupit të njeriut, 98.6 °F
  • Pika e vlimit të ujit në 1 atmosferë, 212 °F