Kelvin Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Kelvin

Bazuar në përkufizimin e shkallës së Centigradit dhe në provat eksperimentale, zeroja absolute është 273.15 ºC