prevod (Veľká Británia) Galon

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

(Veľká Británia) Galon

 • g (používa sa len ako súčasť skratky mpg, pre míľu na galón)
 • km
 • Jednotka:

  • Objem / obsah

  Použitie po celom svete:

  • Veľká Británia, Irsko, Kanada, Guyana

  popis:

  Imperiálny galón je mernou jednotkou pre meranie objemu kvapaliny alebo schopnosti kontajnera uchovať kvapalinu, nemeria hmotnosť kvapaliny. Tak môže mať galón jednej kvapaliny rozdielnu hmotnosť oproti galónu inej kvapaliny.

  Imperiálny galón kvapaliny je definovaný ako 4,54609 litrov , zaberá teda priestor rovnajúci sa zhruba 4,546 centimetrom kubickým (približne 16,5 metrov kubických).

  Americký kvapalný galón a americký suchý galón sú odlišné jednotky, ktoré sú rôzne definované. Americký kvapalný galón je definovaný ako 231 palcov kubických a zodpovedá zhruba 3.785 litrom . Imperiálny galón zodpovedá asi 1,2 americkým kvapalným galonom.

  Americký suchý galón je merná jednotka historicky používaná pre objem obilia alebo iných suchých produktov. Nie je už bežne používaný, ale nedávno bol definovaný ako 268,8025 kubických palcov.

  Definícia:

  Iperiálny galón (UK) je oficiálne definovaný ako 4,54609 litrov .

  pôvod:

  Galón je antická merná jednotka objemu alebo obsahu, má veľa variácií ako geografických tak aj podľa typu látky, ktorá je posudzovaná.

  V roku 1824 bol vo Veľkej Británii definovaný imperiálny galón ako 10kg objemu destilovanej vody, vážený zvláštnou metódou za špeciálnych atmosférických podmienok. V zákone o hmotností a rozmerov z roku 1963 bol spresnený pôvodný opis ako priestor, ktorý zaberá 10 libier (4,5 kg) destilovanej vody o hustote 0,998859 g / ml, vážený vo vzduchu o hustote 0,001217 g / ml oproti váhe hustoty 8,136 g / ml.

  V zákone o hmotností a rozmerov z roku 1985 bol imperiálye galón (Spojené kráľovstvo) oficiálne definovaný ako 4.54609 litrov .

  Bežné odkazy:

  • Štandradný sud piva vo Veľkej Británii obsahuje 11 imperiálnych galónov.
  • Imperiálny galón paliva (benzín) vyprodukuje silu štvordverového rodinného auta (napr. Vauxhall / Opel Astra 1.4i), ktoré prejde priemerne 46.3 míľ  (74.5 Km).
  • Imperiálny galón paliva (benzín) vyprodukuje silu jedného Porsche 911 (996), ktoré prejde priemerne 23.9 míľ (38.5 Km ).

  Kontext používania:

  V reakcii na smernice EÚ bol v Írsku v roku 1993 a vo Veľkej Británii v roku 1994 odstránený britský galón zo zoznamu primárnych merných jednotiek definovaných pre obchodné a verejné účely.

  Avšak galón je stále oficiálne schválenú používanú sekundárne alebo doplnkovou jednotkou a je najčastejšie používaný vo vzťahu k množstvu ropy (benzínu), v obchode so spotrebnými kvapalinami ako pivo, ktoré sa predáva v sudoch alebo plechovkách obsahujúce štandardné dvojnásobok imperiálneho galónu.

  Imperiálne galón je tiež často používaný vo Veľkej Británii na vyjadrenie objemu kontajnerov pre veľké objemy kvapalín, ako sú sudy na vodu.

  V Kanade je cisársky galón používaný hlavne vo vzťahu k spotrebe paliva. Benzín je predávaný na litre, ale spotreba paliva je často vyjadrená míle na galón.

  Čiastkové jednotky:

  • Imperiálny galon možno označit ako násobok niekoľkých rôznych jednotiek, ale jednotka najčastejšie uvádzaná vo Velkej Británií je pinta.
  • 1 imperiálníygalon = 8 pint

  Násobky: