prevod (USA) Barel (federálny)

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

(USA) Barel (federálny)

Americké meranie objemu suchých materiálov. Viď tiež americký barel kvapalín, americký suchý barel, americký ropný barel a barel Veľkej Británie.