prevod metrický hrnček

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

metrický hrnček

Približný metrický odhad rozmeru amerického hrnčeka je rovný štvrtine litra.