prevod (Veľká Británia) Pinta

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

(Veľká Británia) Pinta

Britské imperiálne meranie kapacity (kvapalné alebo suché) rovné 4 gill alebo 568.26 kubických centimetrov