prevod Čas

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

Prevody času

SI jednotka času je sekunda. Z nej sa odvodzuje minúta (60 sekúnd) a hodina (3600 sekúnd). Deň býva označovaný ako 86,400 sekúnd pre účely tejto kalkulačky aj keď sa to môže líšiť s vložením prechodné sekundy .