prevod kiloliter

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

kiloliter

Metrická jednotka objemu rovna 1000 litrom alebo jednému metru kubickému.