prevod (Veľká Británia) Štvrťka

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

(Veľká Británia) Štvrťka

Britské imperiálne meranie kapacity (kvapalné alebo suché) rovné 2 pintám alebo 1.136 litra