prevod (USA) Štvrťka (kvapalné)

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

(USA) Štvrťka (kvapalné)

Americké meranie kapacity (pre kvapaliny) rovné 2 pintám alebo 0.946 litra