prevod (USA) Galón (suchý)

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

(USA) Galón (suchý)

Americké meranie kapacity (pre suché materiály) rovné 4 kvartám alebo 4.404 litrom. Nutno podotknúť, že existujú tiež iné miery amerických kvapalných galónov a galónov Veľkej Británie.