prevod (USA) Galón (kvapalný)

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

(USA) Galón (kvapalný)

Americké meranie kapacity (pre kvapalinu) rovné 4 kvartám alebo 3.785 litrom. Nutno podotknúť, že existujú tiež iné miery amerických suchých galónov a galónov Veľkej Británie.