prevod kubická stopa

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

kubická stopa

 • Používajú sa rôzne skratky v závislosti na kontexte medzi ktoré patrí (ale nie výhradne) kocková ft, cu ft, cb ft, CBF, FT3, foot3, feet ³, ft ³.
 • mm
 • Jednotka:

  • Objem (vyjadruje trojrozmerný priestor)

  Použitie po celom svete:

  • Kubická stopa sa používs hlavne e Spojených štátoch, Kanade a Veľkej Británii ako merná jednotka objemu.

  popis:

  Krychlova stopa je mernou jednotkou dĺžky používaná v imperiálnom systéme a bežnom americkom meraní, ktorá predstavuje 1/3 Yardu a je rozdelená na 12 palcov.

  Krychlova stopa je mernou jednotkou dĺžky používaná v imperiálnom systéme a bežnom americkom meraní, ktorá predstavuje 1/3 Yardu a je rozdelená na 12 palcov.

  Definícia:

  Kubické meranie je derivátom trojrozmerného lineárneho merania, kubická stopa je teda definovaná ako objem kocky, ktorej strany merajú na dĺžku 1 stopu.

  V metrických termínoch kubická stopa predstavuje kocku, ktorej strany na dĺžku merajú 0,3048 metrov. Kubická stopa sa rovná asi 0.02831685 metrov kubických, čo zodpovedá 28,3169 litrom.

  Bežné odkazy:

  • Štandardný kontajner (20 stôp x 8 stôp 6 palcov) má objem 1.360 kubických stôp.
  • 19-22 kubických stôp vyjadruje priemerný rozmer chladničky pre štvorčlennú rodinu.

  Kontext používania:

  Štandardné kubická stopa (SCF) je meradlom množstva plynu za definovaných podmienok (typicky pri 60 ° C a 1 atm tlak).

  Pokiaľ je aplikovaná na zvláštne špecifický materiál za definovaných podmienok, kubická stopa tak prestáva byť jednotkou objemu a stáva sa jednotkou množstva.

  Kubická stopa je často používaná na opis skladovacej kapacity domácich spotrebičov ako sú chladničky a v priemysle na prepravu kontajnerov.

  Obchodné sklady všeobecne popisujú mernú jednotku skladovania, ktorú doručujú v kubických stopách.

  Aby sme vypočítali objem predmetu alebo priestoru v kubických stopách, musíme zmerať dĺžku, šírku a výšku v stopách a vynásobiť výsledky.

  Napríklad skladovacia jednotka 10 stôp dlhá, široká 6 stôp a vysoká 8 stôp môže byť opísaná ako kapacita 480 kubických stôp (10 x 6 x 8 = 480).

  Čiastkové jednotky:

  • Kubická stopa je ekvivalentná 1,728 kubických palcov (lebo stopa je dvanásť palcov , kubickú stopu si možno predstaviť ako kocku so stranami o dvanástich palcoch, alebo 12 x 12 x 12 jednopalcových kociek zložených k sebe)
  • V praxi bývajú kubická stopa a kubický palec rozdielné jednotky, ktoré by nemali byť použité spoločne.

  Násobky:

  • 1 Yarda kubická = 27 kubických stôp
  • Jedna Yarda predstavuje tri stopy, teda jednu kubickú Yardu si môžeme predstaviť ako kocky, ktorej strany meria tri stopy alebo ako kocku zloženú z 27 kociek, ktorých strany merajú jednu stopu.
  • Násobky kubických stôp (napr. v oblasti ropy a zemného plynu) sú popisované ako MCF (tisíc kubických stôp), MMcf (milión kubických stôp), BCF (miliarda metrov kubických), prípadne TCF a QCF ako trilión a kvadrilión kubických stôp.