prevod kilometer

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

kilometer

Skratka/Symbol:

 • Slang: 'k' alebo 'kays' keď hovoríme
 • pc

Jednotka:

 • Dĺžka / vzdialenosť

Použitie po celom svete:

 • Kilometer se používa ako merná jednotka po celom svete k vyjádreniu vzdialenosti medzi zemepisnými oblasťami na zemi a vo väčšine zemí je oficiálnou mernou jednotkou pre tento účel. Hlavnými výnimkami sú Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké, kde míľa zostáva štandardnou mernou jednotkou.

Definícia:

Kilometer je jednotkou dĺžky v metrickej sústave jednotiek ekvivalentná jednej tisícke metrov .

1 km sa rovná 0.6214 míľ .

pôvod:

Metrický alebo desatinný systém mier a váh bol prijatý vo Francúzsku v roku 1795. Základnou mernou jednotkou bol ustanovený meter, tento systém je teraz používaný oficiálne na celom svete s niektorými významnými výnimkami.

Bežné odkazy:

 • Najvyššia budova na svete, Burk Khalifa v Dubaji, meria 0,82984 km.
 • Priemer Niagarských vodopádov, na hranici USA a Kanady, je približne 1 km.
 • Vrchol hory Mount Everest sa nachádza 8,848 km nad hladinou mora.
 • Vzdialenosť Paríža vo Francúzsku od Berlína v Nemecku je 878 km, aj keď by sme po zemi najazdili viac než 1.050 km z jedného mesta do druhého.
 • Priemerná vzdialenosť Zeme od Mesiaca je 384.400 km.

Kontext používania:

Kilometer sa najčastejšie používa na dopravné značenie na označenie vzdialenosti k určitému cieľu. Je tiež veľmi populárnou jednotkou na označenie vzdialenosti medzi dvoma bodmi v priamom smere (po povrchu zeme).

Čiastkové jednotky:

Násobky:

 • Jednotky dĺžky / vzdialenosti v metrickom meradle sú založené na zlomkoch alebo násobkoch metra , teda neexistujú oficiálne násobky pre kilometer.
 • Avšak existujú metrické merné jednotky dĺžky / vzdialenosť väčšia ako jeden kilometer môže byť vyjadrená v kilometroch.
 • Jeden megametr = 1 milión metrov (o 10,000 km)
 • Jeden gigameter = 1 miliarda metrov (o 1,000,000 km)