prevod stopa

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

stopa

Skratka/Symbol:

 • '(Symbol minúty / stopy)
 • (10 stôp môže byť vyjadrené symbolom 10ft alebo 10 ')
 • Štvorcová stopa

Jednotka:

 • Dĺžka / vzdialenosť

Použitie po celom svete:

 • Používa sa hlavne ako oficiálna merná jednotka v Spojených štátoch. Kanada uznáva tiež stopu ako alternatívnu mernú jednotku (oproti štandardnej metrickej), stopa sa naďalej bežne používa vo Veľkej Británii.
 • Stopa sa tiež používa na celom svete k meraniu výšky v leteckom sektore.

popis:

Stopa je mernou jednotkou dĺžky používaná v imperiálnom systéme a bežnom americkom meraní, ktorá predstavuje 1/3 Yardu a je rozdelená na 12 palcov.

Definícia:

V roku 1959 medzinárodný dohovor o yardoch a librách (medzi Spojenými štátmi a krajinami Spoločenstva národov), definovala Yardu presne ako 0,9144 metrov, kedysi definovala stopu presne ako 0,3048 m (304,8 mm).

pôvod:

Po dlhé obdobie v histórii bola stopa používaná ako merná jednotka - a to aj v Grécku a starom Ríme - názov sa vzťahuje k priemernej veľkosti mužského chodidla (možno aj s topánkami). Pôvodne bola stopa rozdelená na šestnásť jednotiek, tiež Rimania rozdelili stopu na dvanásť uncí - pôvodný názov súčasného anglického výrazu pre palec.

Za posledných dvetisíc rokov sa aj naďalej stopa používala po celej Európe, aj keď národné a regionálne rozdiely boli bežné. V závislosti na tom kde (a kedy) bol výraz stopa používaný, môže byť prirovnávaná k malým dĺžkam 273 milimetrov alebo veľkým 357 mm. Stopa je bežne používaná v anglicky hovoriacich krajinách po celom svete.

Používanie stopy upadlo vo väčšine krajín, kde bol prijatý desatinný metrický systém, počnúc Francúzskom na konci 18. storočia.

Bežné odkazy:

 • Futbalová bránka je vysoká 8 stôp a široká 8 yardov (24 stôp).
 • Šesť stôp pod zemou je eufemistický výraz pre uloženie človeka do hrobu alebo všeobecnejšie mŕtvy človek býva často nazývaný Šesť stôp pod zemou.
 • Päť stop Vysoká a stúpajúca (odvolávka na rozvodné vody), názov titulnej piesne Johnyho Casha. V roku 1989 pomenovala následne skupina De la Soul svoj hip hopový album 3 stopy vysoká a stúpajúca.

Kontext používania:

V roku 1995 bola vo Veľkej Británii stopa spoločne s palcom a Yarda s míľou označené ako hlavné merné jednotky v dopravnom značení súvisiace so vzdialenosťou a rýchlosťou. V iných súvislostiach je metrické meranie primárnym systémom, aj keď stopy sú čoraz častejšie používané neformálnym spôsobom a to najmä tými, ktorí sa narodili a boli vychovaní v prvom desaťročí dvadsiateho storočia vo Veľkej Británii.

Stopa je tiež používaná ako základná jednotka FPS systému, ktorý používa stopy, libry a sekundy pre odvodenie iných merných jednotiek, ako je poundal-force (Annesse ¢ lb-MA ¢ s-2) - merná jednotka sily. (FPS systém bol z veľkej časti nahradený metrickým desatinným systémom, systém mks metre, kilogramy a sekundy).

Čiastkové jednotky:

 • 12 palcov = 1 stopa

Násobky:

 • 3 stopy = 1 yd (Yarda)