prevod meter

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

meter

 • ft
 • Jednotka:

  • Dĺžka / vzdialenosť

  Použitie po celom svete:

  • Meter, ako súčást metrického systému, sa používa ako merítko vzdialenosti po celom svete, hlavnou výnimkou sú Spojené štáty, kde sa k mnohým účelom používa imperiálny systém.

  popis:

  Meter je mernou jednotkou dĺžky v metrickej sústave a je základnou jednotkou dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek (SI).

  Ako základná jednotka dĺžky v SI a iných systémoch mks sa meter používa na odvodzovanie ďalších merných jednotiek ako sú newton (sila).

  Definícia:

  1 m sa rovná 1,0936 yardu alebo 39,370 palcom.

  Od roku 1983 bol meter oficiálne definovaný ako dĺžka trasy, ktorú prejde svetlo vo vákuu počas časového intervalu 1/299.792.458 sekúnd.

  pôvod:

  Základná desatinná merná jednotka bola navrhnutá na konci 17. storočia, názov meter bol odvodený od gréckeho metron katholikon, čo znamená "univerzálna miera".

  Prvá definícia metra bola "dĺžka jedného kyvadla s polovičnou periódou jednej sekundy". Od 18. storočia si definícia založená na "desatine-milióntiny dĺžky zemského poludníka pozdĺž kvadrantu (vzdialenosť od rovníka k Severnému pólu) získala uznanie a bola prijatá Francúzskom v roku 1795 po schválení desatinného metrického systému.

  Prototypy metrových tyčí - najskôr mosadzné, neskôr platinové a potom zo zliatiny platiny a irídia - boli vyrobené ako následné normy metra. V roku 1960 bol meter novo vymedzený pomocou vlnovej dĺžky žiarenia, pred súčasnou definíciou, spájajúcej meter s rýchlosťou svetla, prijatú v roku 1983.

  Bežné odkazy:

  • Muž priemernej výšky je približne 1,75 m vysoký.
  • Prekážky používané na Olympijských hrách, v pretekoch na 110 m prekážok, sú vysoké 1,067 m
  • Najvyššia budova sveta (2012), Burj Khalifa v Dubaji, je vysoká 828 m
  • Budova Empire State Building v New Yorku meria 381 m
  • Štandartné rozchod železníc (vzdialenosť medzi koľajami) je 1,435 m

  Čiastkové jednotky:

  • 1/100 m = jeden centimeter
  • 1/1,000 m = jeden milimeter
  • Viď tiež mikrometer, nanometer, pikometer, femtometer, attometer, zeptometer a yoctometer

  Násobky:

  • Najčastejšie používaným násobkom je kilometer (1.000 m), ale existuje nespočetné množstvo ďalších násobkov sústavy SI pre meter vrátane dekametra (10 m), hektometra (100 m) a megametra (jeden milión metra).
  • Najväčší násobok sústavy SI pre meter je yotametr (1,000,000,000,000,000,000,000,000 metrov).