Целзиус конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Целзиус

 • Целнтиград
 • степ. С
 • степен С
 • Единица од:

  • Температура

  Употреба во целиот свет:

  • Целзиусовата скала, веќе е широко распространета во Европа, ја земени Фаренхајтовата скала во повеќето земји за време на средината до крајот на 20-от век, иако Фаренхајтот останува официјална скала во Соединетите Американски Држави, Кајманските острови и Белизе.

  Дефиницја:

  Иако првентствено дефинирана од точката на замрзнување на водата (а потоа и од точката на топење на мразот), целзиусовата скала е сега официјалната изведена скала, дефинирана во однос на Келвиновата скала за температура.

  Нулата на целзиусовата скала (0 °C) сега се дефинира како еднаква на 273,15 K, со температурна разлика од 1 степен С еднаков на разликата од 1 К, што значи дека единицата за големина на секоја од скалите е иста. Ова значи дека 100 °C, претходно дефинирани како точка на вриење на водата, сега се дефинираат како еднакви на 37

  Потекло:

  Целзиусовата скала е именувана по шведскиот астроном Андерс Целзиус (1701-1744 година). Во 1742 година, Целзиус создал температурна скала на која 0 степени биле точката на вриење на водата, а 100 степени точката на замрзнување.

  Во овој период други физичари независно развивале слична скала, но обратна, онаква во која 0 степени била точката на топење на мразот, а 100 степени точката на вриење на водата. Оваа нова “напредна“ скала била широко прифатена низ цела континентална Европа, генерално именувана како центиградова скала.

  Скалата била официјално именувана како „Целзиусова скала“ во 1948 година за да се спречи забуна со употребата на центиградот како аголна мерка.

  Општи референци:

  • Апсолутна нула, -273,15 °C
  • Точка на топење на мразот, 0 °C (поточно -0.0001 °C)
  • Топол летен ден во умерена клима, 22 °C
  • Нормална човечка телесна температура, 37 °C
  • Точката на вриење на водата при 1 атмосфера, е 99,9839 °C