Њутн конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Њутн

Њутновата скала била измислена од Исак Њутн. Тој го дефинира “нултиот степен на топлина“ како снег кој се топи и “33 степени топлина“ како вода која врие. Неговата скала е оттука претходникот на Целзиусовата скала, која е дефинирана од истите температурни референци. Така, единицата на оваа скала, Њутновиот степен, е еднаков на 10033 келвин конверзија  или целзиусови степени и ја има истата нула како и Целзиусовата скала.