келвин конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

келвин

Засновано на дефинициите на Центиградовата скала и експерименталните докази дека апсолутната нула е -273,15ºC