Ранкин конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Ранкин

Верзија на ºF на Келвиновата скала. Заснована на дефинициите на Фаренхајтовата скала и експерименталните докази дека апсолутната нула е -459,67ºF