การแปลง ช็อตตัน (อเมริกา) เป็น ปอนด์

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ปอนด์ เป็น ช็อตตัน (อเมริกา) (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

lb =
US t * 2000.0
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: ปอนด์

ช็อตตัน (อเมริกา)

การวัดสหรัฐอเมริกายังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น ตันสั้น ที่เท่ากับ 2,000 ปอนด์

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

lb =
US t * 2000.0
 
 
 

ปอนด์

ปอนด์เป็นหน่วยวัดมวลที่ใช้ในระบบอิมพีเรียล และเป็นที่ยอมรับในการใช้ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นหน่วยวัดน้ำหนัก (แรงโน้มถ่วงที่ใช้กับวัตถุที่กำหนด)

 

ตาราง ช็อตตัน (อเมริกา) เป็น ปอนด์

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ช็อตตัน (อเมริกา) ปอนด์
0US t 0.00lb
1US t 2000.00lb
2US t 4000.00lb
3US t 6000.00lb
4US t 8000.00lb
5US t 10000.00lb
6US t 12000.00lb
7US t 14000.00lb
8US t 16000.00lb
9US t 18000.00lb
10US t 20000.00lb
11US t 22000.00lb
12US t 24000.00lb
13US t 26000.00lb
14US t 28000.00lb
15US t 30000.00lb
16US t 32000.00lb
17US t 34000.00lb
18US t 36000.00lb
19US t 38000.00lb
ช็อตตัน (อเมริกา) ปอนด์
20US t 40000.00lb
21US t 42000.00lb
22US t 44000.00lb
23US t 46000.00lb
24US t 48000.00lb
25US t 50000.00lb
26US t 52000.00lb
27US t 54000.00lb
28US t 56000.00lb
29US t 58000.00lb
30US t 60000.00lb
31US t 62000.00lb
32US t 64000.00lb
33US t 66000.00lb
34US t 68000.00lb
35US t 70000.00lb
36US t 72000.00lb
37US t 74000.00lb
38US t 76000.00lb
39US t 78000.00lb
ช็อตตัน (อเมริกา) ปอนด์
40US t 80000.00lb
41US t 82000.00lb
42US t 84000.00lb
43US t 86000.00lb
44US t 88000.00lb
45US t 90000.00lb
46US t 92000.00lb
47US t 94000.00lb
48US t 96000.00lb
49US t 98000.00lb
50US t 100000.00lb
51US t 102000.00lb
52US t 104000.00lb
53US t 106000.00lb
54US t 108000.00lb
55US t 110000.00lb
56US t 112000.00lb
57US t 114000.00lb
58US t 116000.00lb
59US t 118000.00lb
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา