การแปลง ตันเมตริก (หรือ ตัน) เป็น ช็อตตัน (อเมริกา)

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ช็อตตัน (อเมริกา) เป็น ตันเมตริก (หรือ ตัน) (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

US t =
t * 1.1023
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

US t =
t * 1.1023
 
 
 

ช็อตตัน (อเมริกา)

การวัดสหรัฐอเมริกายังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น ตันสั้น ที่เท่ากับ 2,000 ปอนด์

 

ตาราง ตันเมตริก (หรือ ตัน) เป็น ช็อตตัน (อเมริกา)

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ตันเมตริก (หรือ ตัน) ช็อตตัน (อเมริกา)
0t 0.00US t
1t 1.10US t
2t 2.20US t
3t 3.31US t
4t 4.41US t
5t 5.51US t
6t 6.61US t
7t 7.72US t
8t 8.82US t
9t 9.92US t
10t 11.02US t
11t 12.13US t
12t 13.23US t
13t 14.33US t
14t 15.43US t
15t 16.53US t
16t 17.64US t
17t 18.74US t
18t 19.84US t
19t 20.94US t
ตันเมตริก (หรือ ตัน) ช็อตตัน (อเมริกา)
20t 22.05US t
21t 23.15US t
22t 24.25US t
23t 25.35US t
24t 26.46US t
25t 27.56US t
26t 28.66US t
27t 29.76US t
28t 30.86US t
29t 31.97US t
30t 33.07US t
31t 34.17US t
32t 35.27US t
33t 36.38US t
34t 37.48US t
35t 38.58US t
36t 39.68US t
37t 40.79US t
38t 41.89US t
39t 42.99US t
ตันเมตริก (หรือ ตัน) ช็อตตัน (อเมริกา)
40t 44.09US t
41t 45.19US t
42t 46.30US t
43t 47.40US t
44t 48.50US t
45t 49.60US t
46t 50.71US t
47t 51.81US t
48t 52.91US t
49t 54.01US t
50t 55.12US t
51t 56.22US t
52t 57.32US t
53t 58.42US t
54t 59.52US t
55t 60.63US t
56t 61.73US t
57t 62.83US t
58t 63.93US t
59t 65.04US t
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา