การแปลง ช็อตตัน (อเมริกา) เป็น ตันเมตริก (หรือ ตัน)

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ตันเมตริก (หรือ ตัน) เป็น ช็อตตัน (อเมริกา) (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t =
US t
 
______
 
 
1.1023
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ช็อตตัน (อเมริกา)

การวัดสหรัฐอเมริกายังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น ตันสั้น ที่เท่ากับ 2,000 ปอนด์

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t =
US t
 
______
 
 
1.1023

 

ตาราง ช็อตตัน (อเมริกา) เป็น ตันเมตริก (หรือ ตัน)

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ช็อตตัน (อเมริกา) ตันเมตริก (หรือ ตัน)
0US t 0.00t
1US t 0.91t
2US t 1.81t
3US t 2.72t
4US t 3.63t
5US t 4.54t
6US t 5.44t
7US t 6.35t
8US t 7.26t
9US t 8.16t
10US t 9.07t
11US t 9.98t
12US t 10.89t
13US t 11.79t
14US t 12.70t
15US t 13.61t
16US t 14.51t
17US t 15.42t
18US t 16.33t
19US t 17.24t
ช็อตตัน (อเมริกา) ตันเมตริก (หรือ ตัน)
20US t 18.14t
21US t 19.05t
22US t 19.96t
23US t 20.87t
24US t 21.77t
25US t 22.68t
26US t 23.59t
27US t 24.49t
28US t 25.40t
29US t 26.31t
30US t 27.22t
31US t 28.12t
32US t 29.03t
33US t 29.94t
34US t 30.84t
35US t 31.75t
36US t 32.66t
37US t 33.57t
38US t 34.47t
39US t 35.38t
ช็อตตัน (อเมริกา) ตันเมตริก (หรือ ตัน)
40US t 36.29t
41US t 37.19t
42US t 38.10t
43US t 39.01t
44US t 39.92t
45US t 40.82t
46US t 41.73t
47US t 42.64t
48US t 43.54t
49US t 44.45t
50US t 45.36t
51US t 46.27t
52US t 47.17t
53US t 48.08t
54US t 48.99t
55US t 49.90t
56US t 50.80t
57US t 51.71t
58US t 52.62t
59US t 53.52t
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา