การแปลง ปีแสง เป็น พาร์เซก

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

พาร์เซก เป็น ปีแสง (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

pc =
ly * 0.30660
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: พาร์เซก

ปีแสง

หนึ่งปีแสง คือ ระยะทางที่แสงเดินทางในช่วงหนึ่งปี ตั้งแต่มีคำจัดความที่หลากหลายสำหรับความยาวของหนึ่งปีแล้ว จึงมีค่าที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยสำหรับหนึ่งปีแสงตามลำดับ โดยหนึ่งปีแสงสัมพันธ์กับ 9.461e15 ล้าน, 5.879e12 ไมล์, หรือ 63239.7 AU, หรือ 0.3066 pc. โดยประมาณ

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

pc =
ly * 0.30660
 
 
 

พาร์เซก

ปาร์เซกเป็นหน่วยวัดความยาวเทียบเท่ากับราว ๆ 20 ล้านล้าน (20,000,000,000,000) ไมล์, 31 ล้านล้าน กิโลเมตร หรือ 206,264 เท่าของระยะทางจากโลกไปดวงอาทิตย์

ปาร์เซกยังเทียบเท่ากับ 3.26 ปีแสง โดยประมาณ (ระยะการเดินทางหากคุณเดินทางด้วยความเร็วเป็นเวลาสามปีสามเดือน)

 

ตาราง ปีแสง เป็น พาร์เซก

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ปีแสง พาร์เซก
0ly 0.00pc
1ly 0.31pc
2ly 0.61pc
3ly 0.92pc
4ly 1.23pc
5ly 1.53pc
6ly 1.84pc
7ly 2.15pc
8ly 2.45pc
9ly 2.76pc
10ly 3.07pc
11ly 3.37pc
12ly 3.68pc
13ly 3.99pc
14ly 4.29pc
15ly 4.60pc
16ly 4.91pc
17ly 5.21pc
18ly 5.52pc
19ly 5.83pc
ปีแสง พาร์เซก
20ly 6.13pc
21ly 6.44pc
22ly 6.75pc
23ly 7.05pc
24ly 7.36pc
25ly 7.67pc
26ly 7.97pc
27ly 8.28pc
28ly 8.58pc
29ly 8.89pc
30ly 9.20pc
31ly 9.50pc
32ly 9.81pc
33ly 10.12pc
34ly 10.42pc
35ly 10.73pc
36ly 11.04pc
37ly 11.34pc
38ly 11.65pc
39ly 11.96pc
ปีแสง พาร์เซก
40ly 12.26pc
41ly 12.57pc
42ly 12.88pc
43ly 13.18pc
44ly 13.49pc
45ly 13.80pc
46ly 14.10pc
47ly 14.41pc
48ly 14.72pc
49ly 15.02pc
50ly 15.33pc
51ly 15.64pc
52ly 15.94pc
53ly 16.25pc
54ly 16.56pc
55ly 16.86pc
56ly 17.17pc
57ly 17.48pc
58ly 17.78pc
59ly 18.09pc
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา