Ounc Troi Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Ounc Troi

Një njësi e peshës së farmacisë e barabartë me 480 grein apo 1/12 e një paundi troi.