Ounc Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Ounc

Një njësi e peshës e barabartë me 1/16 e një paundi, apo 16 dremi, apo 28.349 gramësh