Karatë Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Karatë

Shkurtimi është “ct.” dhe shqiptohet “c”, është një njësi matëse e peshës së gurëve të çmuar. Një karat është e barabartë me 1/5 e një grami (200 miligram). Gurët maten me vlerën më të afërt të 100-ës së një karati. 1/100 e një karati quhet edhe pikë. Pra, një gur .10 karat mund të quhet 10 pikësh apo 1/10 e një karati. Gurëve të vegjël prej .05 dhe .10ct shpesh i referohemi përmes pikëve të paracaktuar. Vërejmë se karati, i shprehur me “K” është matja e pastërtisë së aliazhit të floririt. Një diamant mesatar i rrumbullakët prej një karati ka një diametër prej gati 6.5 mm. Vërejmë se kjo lidhje mes peshës dhe përmasës ndryshon për çdo familje gurësh. Për shembull, rubini dhe safiri janë të dy më të rëndë se një diamant (teknikisht, ata kanë një gravitet specifik më të lartë. Pra, një rubin apo safir prej 1 karatësh ka përmasa më të vogla se një diamant 1 karatësh. Për më shumë informacion shikoni Pesha dhe Matja e Arit, Argjendit dhe Gurëve të Çmuara.