Centimetra tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Centimetra

Centimetri është një njësi e gjatësisë në sistemin metrik, i barabartë me 1/100 e një metri.

1cm është i barabartë me 0.39370 inç.