Milimetra tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Milimetra

Milimetri është një njësi gjatësie në sistemin metrik, i barabartë me 1/1000 e një metri (njësia bazë SI e gjatësisë).