Këmbë tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Këmbë

Në 1959, marrëveshja ndërkombëtare e jardit dhe paundit (midis SHBA-së dhe vendeve të Komonuelthit të kombit) e përkufizonte jardin si të ishte fiks 0.9144 metra, gjë që si pasojë përkufizoi këmbën si të ishte pikërisht 0.3048 metra (304.8 mm).