Milje tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Milje

Një njësi gjatësie është e barabartë me 1760 jard