Kilometra tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Kilometra

Kilometri është një njësi gjatësie në sistemin metrik i barabartë me një mijë metra.

1km është i barabartë me 0.6214 milje.