Metra tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Metra

1 m është i barabartë me 1.0936, apo 39.370 inç.

Që nga 1983, metri është përkufizuar zyrtarisht si gjatësia e rrugës që përshkon drita në një zbrazëti gjatë intervalit të kohës prej 1/299,792,458 të një sekonde.